امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی، بازتاب اخلاق

مسئولیت اجتماعی از فعالیت های بشر دوستانه منحصر به فرد مدیران در سازمان ها است و همچنین می تواند به عنوان یک ساز و کار برای تحریک نگرانی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت های بزرگ در جوامعی که در آن به کسب و کار مشغولند به شمار رود. خوشبختانه بسیاری از شرکت ها وسازمان ها، منافع به دست آمده از اجرای سیاست ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی را به خوبی درک کرده اند. اخلاقیات، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ها دارند و به عنوان ابزاری دیده می شوند که ارزش ها را به عمل تبدیل می کنند. بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متاثر از ارزش های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به مسئولیت اجتماعی در مدیریت سازمان ها می تواند معضلات بزرگی برای سازمان ها به وجود آورد. هم اکنون جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، معلولان و موضوعاتی از این قبیل حساس تر شده اند و بی توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در برخورد با بحران ها و نیازهای جامعه میتواند مشکلاتی برای سازمان ها ایجاد کند. اما امروزه مسئولیت اجتماعی مفهومی وسیع تر از فعالیت های گذشته دارد و اساسا به عنوان مجموعه فعالیت هایی می باشد که سازمان ها به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو مفید و موثر در جامعه انجام می دهند که بازتاب این اخلاقیات تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت پذیری بر کارکنان آن ها داشته است.

ما می خواهیم با حرکت در مسیر مسئولیت اجتماعی روحی تازه در کالبد ایران عزیز دمیده و راه را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز فراهم آوریم.

آماده شنیدن حرف ها و ارائه نظرات خبرگان و صاحب نظران بوده و از مدیران می خواهیم ما را در ادامه این راه پر فراز و نشیب یاری رسانند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سامانه جامع روابط عمومی نوین ایران می باشد.